דיאלוג גוף-נפש בראי החוויה נוירו-סומטית

תוכנית הקורס

את ארבעת ימי המפגש המתפרסים לאורך של 2 סופי שבוע  נקדיש ללמידה מעמיקה של "מבנה-תפקוד-תגובה-התמרה" של מערכת העצבים המרכזית ונתרגל מגוון טכניקות מדוייקות לאבחון וטיפול

כלים אלו יעזרו לנו להבין את מנעד התגובות העצביות וכיצד ניתן להתמירן, להגבה המעודדת בריאות ותקשורת בונה.

נושאי הקורס נבחרו במיוחד למשתתפי הקבוצה ויותאמו בזמן אמת במקרה הצורך.

 

יום שישי-מבני

02-12-2022

09:30-17:30

עיוני:

 • "מבנה-תפקוד-תגובה-התמרה" של מערכת העצבים המרכזית.
 • סוגי מתח עיצבי "טונוס וואגלי,טונוס עיצבי ומדד אדפטיביות" 
 • השפעתו המעצבת של הטונוס העיצבי והטונוס הואגלי על דפוסי חיים,בחירה ,התנהגות והתמודדות עם חוויות חיים מורכבות,זוגיות וטראומה. 
 •  מבוא לתאוריות התנהגויתות עיצביות: "תסמונת ההסתגלות הכללית" / General Adaptation Syndrome(GAS), התאוריה הפולי ואגלית ועוד..

מעשי

 • הכרות חוייתית עם טכניקות נוירו-ויסראליות, הצפה עיצבית ורתימתן ככלי אבחוני וטיפולי
 • מרידיאנים אנטומים: המרידיאן הואגלי.

יום שבת-תפקודי

03-12-2022

10:00-18:00

עיוני

 • איפיונה של התמיכה  הסומטית בתהליכי הטיפול הוורבלים.. תפקידו של המטפל בתהליך הטיפולי הסומטי-הדינמי.
 • היכרות עם התאוריה הפולי ואגלית והסולם העיצבי
 • תאוריית המוח משולש -Triune brain
 •  Amygdala hijack ומצב "תודעת חרדון "

מעשי.

 • brain meninges המרידיאנים האנטומים של מעטפות המוח, body cavity's
 • intracranial pressure מנגנוני ניהול הלחץ התוך גולגלתי, דרכים להפעלתם. והשפעתן על התפיסה,הרגש ועיבוד הנתונים החושי.

 

יום שישי-יום חושי ואינטגצריה

16-12-2022

09:30-17:30

Sensory processing

The somatosensory system

 • מנגנוני החישה הפנימיים והחיצוניים :אינטרוספציה, אקסטרוספציה ופרופריוספציה.
 • השפעתם של מנגנוני החישה על תפיסת הגוף והעצמי.
 • הכרות עם כלי תמיכה בקשיי וויסות וכלים להקלה במהלך הצפה עצבית.
 • חזרה על החומר ותרגול יצירת תהליך ליווי וטיפול דינמי 

מעשי

 • תרגול גריה והנחיה סומטו-סנסורית
 • תרגול אבחון סנסורי.

דיון קליני והתאמת הכלים והטכניקות למצבים נפוצים.

 

יום שבת

17-12-2022

10:00-18:00

אינטגרציה,חזרה וסיכום

כיצד מטמיעים את הכלים למודלי טיפול שונים